Kvalitātes pases

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AUTOHIM»

Kvalitātes sertifikāts Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis -20°C

LV UTN 53603021711/03-2004

Partija Nr.
Izgatavošanas datums:  

Noteiktie rādītājiMērvienībaAnalīžu rezultāti
1.Ārējais izskats   Caurspīdīgs, vienveidīgs šķidrums,
bez mehāniskiem piemaisījumiem gaiši rozā krāsā
2.Blīvums pie 20°C g/cm³ 0,964
3.Šķidrums pH ūdeņraža rādītājs pie 20 °C 8.2
4. Uzliesmojuma temperatūra °C -20
5. 5. Gumijas distrukcija (ne vairāk) °C 0.3

Galv. tehnologs:_________________________ A. Bekker 

Веб-портал JooMix.