Kvalitātes pases

Partija Nr.
Izgatavošanas datums:  

RādītājiAnalīžu rezultāti
1. Ārējais izskats Caurspīdīgs vienveidīgs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
2. Krāsa bezkrāsains
3. Smaka pie 20°C Vāja sērskābes tvaiku
4. Blīvums pie 20°C g/cm3 robežās 1,270-1,280

 

Galv. Tehnologs:_________________________ A. Bekker 

Веб-портал JooMix.