Kvalitātes pases

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AUTOHIM»

Kvalitātes sertifikāts
Bremžu šķidrums «ŅEVA»

TN 2451-004-10488057-94

Partija Nr.
Izgatavošanas datums:

Nr.ParametriNormaFaktiskie rādījumi
1. Izskats Viendabīgs, no gaiši dzeltena līdz gaiši brūnas krāsas, caursp.šķidrums Atbilst
2. Stabilitāte pie augstas temp. 0C , ne vairāk 3.0 2.7
3. Viskozitāte kinemātiskā
Pie – 40 0C ne vairāk
Pie + 50 0C ne mazāk
Pie + 100 0C ne mažak

1450
5
2

1235
5.87
2.36
4. Ūdeņraža jonu koncentrācija, pH, robežās 7.50-9.0 7.6
5. Vārīšanās temperatūra, sausam, 0C ne mazāk 230 236
6. Vārīšanās temperatūra, mitram, 0C ne mazāk 165 165

 

Galv.Tehnologs _____________________/ A.Bekkers 

Веб-портал JooMix.