Kvalitātes pases

RādītājiAnalīžu rezultāti
1. Ārējais izskats Caurspīdīgs vienveidīgs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem
2. pH rādītājs 12
3. Blīvums pie 20°C , G/cm3 ne vairāk 1,03

Galv. tehnologs, A.Bekkers

Веб-портал JooMix.